Unikalność

Zajmujemy się sprzedażą wyłącznie gruntów położonych w atrakcyjnych lokalizacjach w sąsiedztwie jezior i lasów mazurskich.

Weryfikacja

Przed przystąpieniem do współpracy sprawdzamy nieruchomość pod względem stanu prawnego (ponad 40 uwarunkowań). Jeśli ziemia posiada wady, których nie jesteśmy w stanie naprawić to nie zgodzimy się na współpracę.

Kontakt

Pozostaw nam kontakt telefoniczny, e-mail oraz nr działki/ek, obręb, gmina, powiat. Po wstępnym sprawdzeniu nieruchomości skontaktujemy się niezwłocznie.